Sortér, be­gra­ens og va­elg

Du be­hø­ver ik­ke at va­e­re pro­fes­sio­nel de­ko­ra­tør for at py­n­te op til jul. Men lyt­ter du til én, vil pro­ces­sen bli­ve nem­me­re og re­sul­ta­tet flot­te­re

BT - - KLAR TIL JUL -

Der er groft sagt tre trin til at let­te py­n­te­pro­ces­sen. Det før­ste er at ska­be sig et over­blik.

»Der er tid spa­ret ved at ta­ge sig tid til helt ind­led­nings­vis at sor­te­re ju­le­py­n­ten”, si­ger hun og for­kla­rer, at man skal se på kas­sen med ju­le­py­nt på sam­me må­de, som man ser på sit kla­e­de­skab.

»Er der no­get, jeg al­tid bru­ger, og no­get, jeg al­drig bru­ger? Det sid­ste skal ud. Har du ik­ke brugt det i tre sa­e­so­ner, kom­mer du al­drig til at bru­ge det,« ly­der hen­des råd. Na­e­ste vig­ti­ge råd er: Be­gra­ens dig. »Del py­n­ten op i far­ver. Alt det rø­de for sig, det grøn­ne for sig, det sølv­far­ve­de, det gam­le, det nye og så vi­de­re. Du skal ik­ke bru­ge dem al­le.«

Sor­te­rin­gen gør det me­get nem­me­re at va­el­ge ‘årets stil’ – og der­med py­n­te flot op.

»Når du får skilt det he­le ad, kan du nemt be­slut­te, om det i år skal va­e­re de tra­di­tio­nel­le rø­de og grøn­ne far­ver, el­ler om det skal va­e­re sølv.« We­e­kend - 26.11.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.