K

BT - - KLAR TIL JUL -

ug­ler, nis­ser, gu­ir­lan­der og eng­le­hår. Alt for me­get ju­le­py­nt gemt va­ek i et rod af kas­ser. Vir­ker det be­kendt?

BT har bedt Ma­ria Nør­re­gaard, der er pro­fes­sio­nel de­ko­ra­tør og sty­list om hja­elp… For det dér ju­le­py­nt­ning må da kun­ne gø­res hur­ti­ge­re, smar­te­re og flot­te­re.

»Of­te lig­ger ju­le­py­n­ten med alt, hvad der hø­rer til af sno­re og kug­ler, blan­det sam­men i en kas­se. Og så går det galt,« si­ger Ma­ria Nør­re­gaard, der ejer de­ko­ra­tions­fir­ma­et Scenora­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.