Be­kym­rin­ger gi­ver symp­to­mer

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Va­er be­vidst om, at man­ge, ti­melan­ge be­kym­rin­ger gi­ver symp­to­mer. Det er helt nor­malt og helt uund­gå­e­ligt. Er du ty­pen, der be­kym­rer dig me­get, vil du ty­pisk op­le­ve stress og angst-symp­to­mer. Symp­to­mer­ne er ik­ke far­li­ge, men kan fø­les me­get vold­som­me og ube­ha­ge­li­ge. Man­ge be­gyn­der der­for at be­kym­re sig om de­res symp­to­mer, og der­ved kan en ’ond spiral’, hvor be­kym­rin­ger­ne va­ek­ker be­kym­ring, gå i gang og for­sta­er­ke pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.