Be­kym­rin­ger er nor­malt

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Først og frem­mest er det vig­tigt at hu­ske på, at det er helt nor­malt at be­kym­re sig. Forsk­ning vi­ser, at de fle­ste af os ud­sa­et­tes for stør­re be­kym­rin­ger ca. hver tred­je må­ned. Det kan va­e­re ud­for­drin­ger på job­bet, i hjem­met el­ler i fa­mi­li­en, der går os på og fyl­der i vo­res be­vidst­hed. Giv dig selv lov til at be­kym­re dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.