Sa­gen kort

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ul­rik Wil­bek vil­le ef­ter pla­nen stop­pe som sport­s­chef, hvis han blev borg­me­ster i novem­ber 2017, men han stop­pe­de før tid, da det kom frem, at han un­der OL hav­de haft hem­me­li­ge mø­der med spil­ler­ne om en mu­lig fy­ring af land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son.

DHF er spar­som med op­lys­nin­ger om­kring kan­di­dat­lis­ten, men Kas­per Hvidt har selv er­kla­e­ret, at han er in­ter­es­se­ret i job­bet, og han frem­står li­ge nu som den stør­ste fa­vo­rit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.