Thu­le­sen Da­hl: DF står frit

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti, der skal age­re støt­te­par­ti for den for­ven­te­de kom­men­de tre­klø­ver­re­ge­ring, står frit og vil ka­em­pe for sin egen po­li­tik, un­der­stre­ger par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Han var i går til mø­de på Ma­ri­en­borg, hvor han blev ori­en­te­ret om for­hand­lin­ger­ne.

Han kal­der det »god stil«, at den for­ment­lig kom­men­de re­ge­ring har ori­en­te­ret sit støt­te­par­ti. Men han vil ik­ke kom­men­te­re ind­hol­det na­er­me­re.

»Det er de­res re­ge­rings­grund­lag, de sid­der og gri­f­ler på. Vi står frit i for­hold til de kom­men­de for­slag. Der­for kan vi ka­em­pe vo­res kamp for Dansk Fol­ke­par­tis syns­punk­ter,« si­ger Thu­le­sen Da­hl.

»Det er mit ind­tryk, at de er me­get be­vid­ste om, at det bli­ver en re­ge­ring, der skal ud og sø­ge sit fler­tal,« til­fø­jer han.

De tre for­ment­lig kom­men­de re­ge­rings­part­ne­re er til­sy­ne­la­den­de ved at la­eg­ge sid­ste hold på det re­ge­rings­grund­lag, der skal ud­stik­ke kur­sen for de­res sam­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.