Cepos vil for­dob­le skat­te­let­tel­ser

BT - - NYHEDER -

60.000 fle­re per­so­ner ud på ar­bejds­mar­ke­det. Og skat­te­let­tel­ser på 28 mil­li­ar­der kro­ner frem til 2025.

Det er to kon­kre­te målsa­et­nin­ger, den bor­ger­ligt-li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos me­ner, at Li­be­ral Al­li­an­ce er nødt til at få skre­vet ind i et kom­men­de re­ge­rings­grund­lag.

I hvert fald hvis grund­la­get skal va­e­re me­re am­bi­tiøst end det, Ven­stre al­le­re­de har lagt op til.

Og det må man for­stå er målsa­et­nin­gen ud fra, hvad par­ti­le­der An­ders Samu­el­sen skrev på Fa­ce­book, da han tak­ke­de ja til in­vi­ta­tio­nen til re­ge­rings­for­hand­lin­ger:

»Som mini­mum bør K og LA få skat­te­let­tel­ser­ne op på halv­de­len af rå­de­rum­met sva­ren­de til cir­ka 28 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2025,« skri­ver Lund­by Han­sen i en kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.