MMEDAG

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Bo Hen­rik­sen, tys-tys-kil­den: Idømt ét år og seks må­ne­ders fa­engsel. 365.000 kro­ner be­slag­lagt. Hen­rik Qvortrup, tidl. che­fre­dak­tør, der ind­led­te sam­ar­bej­det med kil­den: Idømt ét år og tre må­ne­ders fa­engsel. Tre må­ne­der skal af­so­nes, mens re­sten gø­res be­tin­get. Kim Hen­nings­en, tidl. che­fre­dak­tør, der op­ret­holdt sam­ar­bej­det med kil­den: Idømt ét års be­tin­get fa­engsel med prø­ve­tid på to år og 200 ti­mers sam­fund­stjen­ste. Li­se Bon­de­sen, tidl. nyheds­chef: Fik 25. au­gust en dom på et halvt års be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Kim Bre­tov, tidl. re­dak­tions­chef: Fik 25. au­gust en dom på et halvt års be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Ken B. Ras­mus­sen, tidl. Se og Hør-jour­na­list, der hav­de kon­takt til kil­den: Idømt fi­re må­ne­ders fa­engsel, der bli­ver gjort be­tin­get af 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste med prø­ve­tid på ét år. Kas­per Kop­ping, tidl. Se og Hør-jour­na­list, der hav­de kon­takt til kil­den: idømt fi­re må­ne­ders fa­engsel, der bli­ver gjort be­tin­get af 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste med prø­ve­tid på ét år. Al­ler Me­dia A/S, sel­ska­bet der ud­gi­ver Se og Hør: Dag­bø­der på i alt 10 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.