Tre un­ge sig­tes for bort­fø­rel­se

BT - - NYHEDER -

Na­est­ved. Tre un­ge ma­end på 16, 17 og 19 år er sig­tet for for vold og fri­heds­be­rø­vel­se ef­ter, at de an­gi­ve­ligt hav­de bort­ført en 16-årig be­kendt til en skov, hvor de slog og spar­ke­de ham.

Det forta­el­ler vagt­chef ved Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti Ste­fan Jen­sen.

De tre ma­end er lør­dag ef­ter­mid­dag ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 20. de­cem­ber.

»I går af­tes bli­ver de tre un­ge ma­end be­kendt med no­get, de me­ner er en vold­ta­egt. De kø­rer op og op­sø­ger den 16-åri­ge mand fra Ny­kø­bing. Her put­ter de ham ind i en bil og kø­rer ham ud i skov, hvor de ud­sa­et­ter ham for vold,« si­ger vagt­che­fen.

Cir­ka halvan­den ti­me se­ne­re kø­rer de til­ba­ge til Ny­kø­bing med den 16-åri­ge.

I mel­lem­ti­den har en til­fa­el­dig bor­ger rin­get til po­li­ti­et, for­di han hav­de set den 16-åri­ge bli­ve kørt va­ek. Der­for ven­ter po­li­ti­et på adres­sen og an­hol­der de tre ma­end

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.