Strej­ken­de pi­lo­ter af­vi­ser lønt­il­bud

BT - - NYHEDER -

Luft­hansas pi­lot­fag­for­e­ning med­del­te fre­dag, at de af­vi­ser luft­fart­s­sel­ska­bets se­ne­ste lønud­spil.

Men de gjor­de det klart, at de ik­ke har pla­ner om at fort­sa­et­te ar­bejds­ned­la­eg­gel­ser­ne ud over lør­dag.

En­hver strej­ke vil bli­ve vars­let 24 ti­mer i for­vej­en, lød det.

Nye ar­bejds­ned­la­eg­gel­ser er der­med ik­ke ude­luk­ket.

Luft­hansa med­del­te tid­li­ge­re, at sel­ska­bet til­by­der pi­lo­ter­ne løn­for­hø­jel­ser på 4,4 pro­cent over to om­gan­ge samt en en­kelt ud­be­ta­ling sva­ren­de til knap to må­ne­ders løn.

Pi­lo­ter­nes fag­for­e­ning si­ger, at ud­spil­let fra Luft­hansa ik­ke er nyt, og den kal­der det for et »PR-tri­ck«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.