To ro­ck­e­re fa­engs­let i stor sag om vå­ben og narko

BT - - NYHEDER -

To ma­end blev i går va­re­ta­egts­fa­engs­let i en om­fat­ten­de sag om ha­e­le­ri, narko og sky­de­vå­ben.

»Den ene er med­lem af Bla­ck Ar­my, mens den an­den har til­knyt­ning til grup­pen. De er beg­ge sig­tet for narko­han­del,« forta­el­ler ef­ter­forsk­nings­le­der Bri­an Ol­sen fra po­li­tiets sa­er­li­ge ban­de­en­hed, Task For­ce Vest.

Der­med er i alt ni ma­end ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i sa­gen, der man­dag kom til of­fent­lig­he­dens kend­skab i for­bin­del­se med en stør­re po­li­ti­ak­tion i og om­kring Her­ning.

Her blev i alt ni per­so­ner an­holdt, og 17 adres­ser blev ransa­get af po­li­ti­et, der des­u­den be­slag­lag­de min­dre ma­eng­der af narko­ti­ka.

Tirs­dag blev fem af de ni ma­end va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.