So­ny Xpe­ria Z4

BT - - NYHEDER -

4.799 kr. ’Hård­før og med go­de funk­tio­ner’ So­ny Xpe­ria Z4 er ret ano­nym og fø­les fak­tisk ik­ke så la­ek­ker, som prislap­pen på li­ge un­der 5.000 kro­ner el­lers la­eg­ger op til. En sort tab­let med 10,1”-ska­erm, som er blandt de tyn­de­ste i te­sten, men el­lers gør den ik­ke me­get va­e­sen af sig.

Men fyr op un­der den, og du vil op­da­ge, at ska­er­men med den hø­je op­løs­ning står en­dog me­get skar­pt og lys­sta­er­kt. Fak­tisk kan den ge­ne­re­re så me­get lys, at du let kan bru­ge tab­let­ten uden­dørs. Og det vil du må­ske, for Z4 er fak­tisk vand­ta­et og går ik­ke ned, hvis der kom­mer et regn­skyl. Når du bru­ger ska­er­men in­den­dørs til film og bil­le­der, op­da­ger du, at far­ver­ne har glans og dyb­de. Tab­let­ten sty­res af en fin bil­led­chip. Isa­er når du ser film og bil­le­der, kan du for­nem­me, at So­ny har en stor knowhow fra tv og pro­fes­sio­nelt fil­m­ud­styr.

Som en lil­le, hård­før tab­let, der og­så hånd­te­rer un­der­hold­ning på far­ten, er So­ny per­fekt. De ind­byg­ge­de højt­ta­le­re er dog mildt sagt man­gel­ful­de og le­ve­rer et tyndt og ke­de­ligt lyd­bil­le­de. Men sa­et et par ho­ved­te­le­fo­ner til, og du for­ka­e­les med en de­tal­je­ret og dy­na­misk lyd, som er frem­ra­gen­de til bå­de musik, film og spil.

So­ny’en op­le­ves som en kvik tab­let, og isa­er bil­le­der og spil hånd­te­rer den godt. Så er det An­droid og un­der­hold­ning, du drøm­mer om – og dét i en ul­tra­let pak­ke – er den­ne tab­let idéel. Isa­er hvis du fin­der en mo­del som den fra Leno­vo for spe­ci­el. Men det aen­drer ik­ke ved, at Z4 er li­ge kost­bar nok. Du kan jo få mo­del­ler som den før­na­evn­te Leno­vo, der kla­rer sig bed­re på man­ge punk­ter, og det til en no­get la­ve­re pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.