VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Da en aste­roi­de for 66 mil­li­o­ner år si­den lan­de­de i det, der i dag er Me­xi­co, blev en ny bjerg­ka­e­de dan­net i lø­bet af få mi­nut­ter. Det kon­klu­de­rer et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold.

En ra­ek­ke jord­s­ka­elv i den ca­na­di­ske provins Al­ber­ta skyl­des fra­ck­ing, kon­klu­de­rer ca­na­di­ske for­ske­re. Fra­ck­ing aen­drer pres­set un­der jor­den hen over la­en­ge­re tid, me­ner for­sker­ne.

Blin­de rot­ter har ved hja­elp af gen­re­di­ge­rings­va­er­k­tø­jet CRISPR få­et en del af sy­net til­ba­ge, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. For­sker­ne ud­skif­te­de de syge ge­ner i rot­ter­nes øj­ne med ra­ske ge­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.