Gam­mel bis­pel­ort var ekso­tisk

BT - - NYHEDER -

En over­set klump af­fø­ring fra en tid­li­ge­re bis­pe­gård i Aal­borg vi­ser, at 1600-tal­lets over­klas­se spi­ste fø­de­va­rer fra fjer­ne eg­ne. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Mo­es­gaard Mu­se­um. Af­fø­rin­gen in­de­holdt til for­sker­nes over­ra­skel­se bå­de pe­ber og mul­te­ba­er. »Og det er in­ter­es­sant. For pe­ber kom den­gang fra In­di­en og var me­get dyrt, og mul­te­ba­er skul­le man ha­ve frag­tet her­til fra Nor­ge. Der­u­d­over var der og­så no­get så ekso­tisk som fig­ner og vin­d­ru­er,« forta­el­ler ar­ka­eo­bo­ta­ni­ker Pe­ter Mo­se Jen­sen fra Mo­es­gaard Mu­se­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.