Gri­se kan va­e­re pe­s­si­mi­ster

BT - - NYHEDER -

Gri­se kan, li­ge­som men­ne­sker, va­e­re en­ten op­ti­mi­ster el­ler pe­s­si­mi­ster. Det forta­el­ler bri­ti­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Newcast­le i et nyt stu­die. For­sker­ne gav 36 tam­me gri­se en­ten en luk­suri­øs stald el­ler en al­min­de­lig stald. De op­ti­mi­sti­ske gri­se be­holdt de­res op­ti­mi­sti­ske tra­ek, uan­set om stal­den var al­min­de­lig el­ler luk­suri­øs. Pes­si­mist-gri­se­ne op­før­te sig der­i­mod kun op­ti­mi­stisk, hvis de hav­de en luk­suri­øs stald at gå i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.