Over­tids­mål gi­ver Vi­borg ny duk­kert

BT - - SPORTEN -

Vi­borg var på vej mod en 2-1-sejr over Søn­derjy­ske, men et mål af Sa­ka­ri Mat­tila dybt in­de i over­ti­den sik­re­de ga­ester­ne det ene po­int. Tilsku­er­ne på Ener­gi Vi­borg Are­na blev vid­ner til en ta­et kamp, hvor de tre po­int kun­ne va­e­re gå­et til beg­ge si­der, men mang­len­de skarp­hed var en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at det ik­ke blev til end­nu fle­re scor­in­ger.

Po­int­de­lin­gen be­ty­der, at søn­derjy­der­ne, der med det uaf­gjor­te re­sul­tat har hen­tet 22 po­int i hol­dets se­ne­ste ti kam­pe, be­va­rer plad­sen i top-seks, mens Vi­borg fort­sat lig­ger na­est­sidst i Alka Su­per­liga­en.

Kam­pen lig­ne­de fra start no­get, man hav­de set fle­re gan­ge i den­ne sa­e­son.

Hjem­me­hol­det kom fint fra start og skab­te et par go­de mu­lig­he­der, men før­ste gang ga­ester­ne var far­li­ge, gav det mål.

Ef­ter et hjør­ne­s­park fik Tro­els Klø­ve til­fa­el­digt bol­den uden for Vi­borg-fel­tet, og han tord­ne­de bol­den i net­tet. Et flot mål af midt­ba­ne­spil­le­ren.

Man kun­ne ha­ve tro­et, at hjem­me­hol­det vil­le fal­de sam­men ef­ter den mavepuster, men Jo­hn­ny Møl­bys trop­per klø­e­de på, og det gav ud­byt­te ef­ter 25 mi­nut­ters spil.

Jo­nas Kam­per brød igen­nem på høj­re­kan­ten og hans ind­la­eg blev he­a­det ind til 1-1 af Ser­ge De­blé.

Kan­ter­ne var i fo­kus for beg­ge holds of­fen­si­ver, og her hav­de beg­ge hold til en vis grad held med at kom­me frem til fle­re mu­lig­he­der. Dra­ma­tisk af­slut­ning Ga­ester­ne gav co­me­ba­ck til Si­mon Kroon og Tom­my Be­ch­mann mod slut­nin­gen af kam­pen, men det var Vi­borg, der pres­se­de på for en af­gø­rel­se, og det he­le end­te i et stort dra­ma.

Sø­ren Fre­de­rik­sen tro­e­de, han hav­de sik­ret Vi­borg en til­tra­engt sejr, da han score­de til 2-1 på straf­fe i slut­fa­sen.

Men Sa­ka­ri Mat­tila sør­ge­de for po­int­de­ling på et di­rek­te fris­park i over­ti­den. Der­med end­te kam­pen 2-2.

FO­TO:TO­NY BRØ­CH­NER

Der var mas­ser af dra­ma i af­slut­nin­gen af kam­pen mel­lem Vi­borg og Søn­derjy­ske, hvor pu­bli­kum brød ud i ju­bel, da hjem­me­hol­det kom for­an i kam­pen over­tid, men kort ef­ter måt­te se sej­ren smul­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.