Li­ver­pool top­per med sejr

BT - - SPORTEN -

Ind­skif­te­de Di­vo­ck Ori­gi blev da­gens helt i Li­ver­pool.

Med et kvar­ter igen brag­te bel­gi­e­ren Li­ver­pool for­an 1-0, og Li­ver­pool end­te med at vin­de op­gø­ret mod Sun­der­land i Pre­mi­er Le­ague med 2-0.

Frem til det sid­ste kvar­ter hav­de Li­ver­pool haft bol­den og prø­vet og prø­vet uden held, og des­pe­ra­tio­nen var ved at ind­fin­de sig hos Li­ver­pool, men så slog Ori­gi til.

I over­ti­den øge­de James Mil­ner på et straf­fes­park.

Sej­ren be­ty­der, at Li­ver­pool over­ta­ger før­ste­plad­sen i liga­en med 30 po­int og en bed­re målsco­re end Man­che­ster Ci­ty. Ci­ty vandt de­res ude­op­gør mod Burn­ley med 2-1 på to scor­in­ger fra Ser­gio Agüero.

Mid­dles­brough hav­de Vik­tor Fischer på ba­en­ken i 88 mi­nut­ter, da det ude blev 2-2 mod Lei­ce­ster. Alva­ro Ne­gredo score­de to gan­ge for ga­ester­ne, men Lei­ce­ster fik ud­lig­net i over­ti­den.

Lei­ce­ster er sta­dig uden ska­de­de Kas­per Sch­mei­chel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.