Kam­pen om VM-tit­len

BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, sam­men­lig­ner Ni­co Ros­berg og Lewis Ha­milt­on in­den VM-fi­na­len i ef­ter­mid­dag

BT - - SPORTEN -

Pe­ter Ny­gaard | spor­ten@spor­ten.dk

De vok­se­de op sam­men på Eu­ro­pas go­kart-ba­ner. De var hin­an­dens bed­ste ven­ner, da de med et års mel­lem­rum de­bu­te­re­de i For­mel 1. De var et de­ci­de­ret dream-team, da de i 2013 blev hold­kam­me­ra­ter hos Mer­ce­des. Men de blev uven­ner, da de be­gynd­te at ka­em­pe om de sam­me grand­prix­sej­re.

Og i ef­ter­mid­dag bli­ver en af dem ver­dens­me­ster. Ni­co Ros­berg og Lewis Ha­milt­on har ka­em­pet hårdt gen­nem he­le sa­e­so­nen, og de har på skift ført VM-ta­bel­len. De har kørt ind i hin­an­den, og in­den fi­na­len i dag i Abu Dha­bi er der dem, der me­ner, at Ha­milt­ons bed­ste chan­ce for at fravri­ste Ros­berg VM-tit­len er at kø­re ham af ba­nen.

Man hvor sta­er­ke er Ni­co Ros­berg og Lewis Ha­milt­on? Her er BTs vur­de­ring på en ska­la fra ét til seks po­int – di­rek­te fra pad­do­ck­en på Yas Ma­ri­na-ba­nen i Abu Dha­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.