VM-af­bud fra ud­kørt Rik­ke Møl­ler

BT - - SPORTEN -

Det fo­re­stå­en­de VM på kort­ba­ne i svøm­ning får al­li­ge­vel ik­ke del­ta­gel­se af den dan­ske stjer­ne Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen.

Hun hav­de el­lers pla­ner om at stil­le op, men i den­ne uge har hun med­delt land­stra­e­ner Ni­ck Ju­ba sit af­bud, skri­ver Dansk Svøm­me­u­ni­on på sin hjem­mesi­de.

»Da jeg ef­ter OL har følt mig ud­kørt og tra­et, har jeg brug for at la­de op in­den sa­e­so­nen 2017,« si­ger Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.