Doub­le­sejr gi­ver Kro­a­tien fø­rin­gen

BT - - SPORTEN -

Kro­a­tien er for­an 2-1 over Ar­gen­ti­na i Da­vis Cup-fi­na­len ef­ter en sejr i doub­len.

Her var Ma­rin Ci­lic og Ivan Do­dig op­pe imod Ju­an Mar­tin del Po­tro og Leo­nar­do May­er, og kro­a­ter­ne vandt 7-6, 7-6, 6-3 i et op­gør, der var sa­er­de­les ta­et i de før­ste sa­et.

I tred­je sa­et brød kro­a­ter­ne May­ers serv i sjet­te par­ti og kom for­an 4-2, og der­fra så Ci­lic og Do­dig sig al­drig til­ba­ge.

Fø­rin­gen ud­for­drer Ar­gen­ti­na in­den da­gens to sing­le­kam­pe. Her skal de to tid­li­ge­re US Open-vin­de­re, Ma­rin Ci­lic og Ju­an Mar­tin del Po­tro, mø­de hin­an­den.

Vin­der Ci­lic, er Kro­a­tien Da­vis Cup-me­stre. El­lers af­gø­res fi­na­len i kam­pen mel­lem Ivo Kar­lovic og Fe­de­ri­co Del­bo­nis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.