DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

To­ny Ro­mo er et glim­ren­de ek­sem­pel på, at NFL er en li­ga med kort hukom­mel­se. Dal­las Cow­boys-quar­ter­ba­ck­en hav­de gen­nem ti sa­e­so­ner etab­le­ret sig som den stør­ste stjer­ne i Dal­las, da han blev ska­det op til den nu­va­e­ren­de sa­e­son.

Si­den­hen har Dak Prescott spil­let så frem­ra­gen­de, at To­ny Ro­mo nu er hen­sat til at va­e­re re­ser­ve, og det får book­ma­ke­ren Nor­di­c­Bet til at spå, at han er for­tid i klub­ben til som­mer.

Så­le­des gi­ver de blot tre gan­ge pen­ge­ne på, at han spil­ler i Den­ver Bron­cos i na­e­ste sa­e­son, mens der er od­ds 4,00 på, at han bli­ver hos Dal­las Cow­boys.

»To­ny Ro­mo og Dal­las-ejer Jer­ry Jo­nes har et me­get ta­et for­hold. Der­for vil Cow­boys for­ment­lig la­de Ro­mo va­el­ge sin egen desti­na­tion. Og her er Den­ver Bron­cos et sta­er­kt bud, da de mang­ler en god quar­ter­ba­ck,« si­ger pres­se­chef Tho­mas Holm fra Nor­di­c­Bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.