2,65

BT - - SPORTEN -

Det er sva­ert at se, hvor­for Brønd­by skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter. Spil­let har ik­ke va­e­ret så over­be­vi­sen­de som tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, og spil­ler­ne har set tra­et­te ud, selv om det selv­føl­ge­lig og­så var uhel­digt, at man ik­ke fik po­int med mod OB. Her har man oveni Chri­sti­an Nørgaard og An­drew Hjulsa­ger i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ik­ke skal gø­re tin­ge­ne bed­re. Sil­ke­borg har vist stor­form ef­ter en el­lers dår­lig start, og blot tabt én af de sid­ste 10 kam­pe - hvil­ket var i Par­ken mod FC København. De er et fint om­stil­lings­hold og er ble­vet for un­der­tip­pe­de hér.

Od­ds er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.