1,77

BT - - SPORTEN -

Bund­brag mel­lem to hold, som må gå hårdt ef­ter at vin­de den­ne kamp. Hvis AB skal ha­ve ba­re lidt håb at gå ind til for­å­ret med, skal der gan­ske en­kelt tre po­int på tav­len i den­ne kamp, og hol­dets spil­lestil med højt pres og en bag­ka­e­de, der gi­ver me­get sto­re rum va­ek, har da og­så gi­vet ni kam­pe i tra­ek med mindst tre mål. Man får godt nok Ras­mus Ni­el­sen til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, men mang­ler ru­ti­ne­re­de Ni­co­lai Høgh i bag­ka­e­den, hvil­ket gør ondt. Na­est­ved har fem kam­pe i tra­ek med mindst tre mål og bør og­så gå hårdt ef­ter sej­ren, så spil »over 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.