1,83

BT - - SPORTEN -

Det lig­ner alt an­det li­ge en me­get åben kamp i Es­b­jerg. Som man så det igen mod Sil­ke­borg, har Es­b­jerg sto­re pro­ble­mer med at få or­ga­ni­sa­tio­nen til at fun­ge­re, og det er me­get sva­ert at se, hvor­dan FCN ik­ke skal få sco­ret med to me­get hur­ti­ge kant­spil­le­re og en af Su­per­liga­ens bed­ste an­gri­be­re net­op nu. Mod­sat er det hel­ler ik­ke for­di, at FCN ik­ke selv gi­ver chan­cer va­ek og har da og­så blot fi­re gan­ge i sa­e­so­nen holdt mod­stan­de­ren fra at sco­re. I det lys er det sva­ert at se, hvor­dan der ik­ke skal fal­de mål i den­ne kamp, og mindst tre scor­in­ger skal va­e­re et fint spil.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­c­Bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.