DET SAG­DE HUN

BT - - NYHEDER -

Doms­man­den Sa­har Asla­ni kom­men­te­re­de i pro­gram­met ’Det vi ta­ler om’ åbent dom­men i Se og Hør-sa­gen og sag­de bl.a.: »Jeg sy­nes ik­ke, man skal kø­be det … (sladderblade, red.). Jeg sy­nes, de skal uddø, hvis jeg skal si­ge det.« Va­er­ten Dit­te Ok­man na­ev­ner, at den tid­li­ge­re Se og Hør-che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en har va­e­ret syg og få­et elek­tro­chok. Til det si­ger doms­man­den, at »når man sid­der og skal la­ve de her stra­fud­må­lin­ger, så er man selv­føl­ge­lig og­så per­son­ligt in­vol­ve­ret. Man ta­en­ker ... ups, hvad hvis man gi­ver den her dom, og han be­går selv­mord i fa­engsels­cel­len.« Des­u­den si­ger hun om straf­fen: »I nog­le til­fa­el­de bur­de vi ha­ve gi­vet lidt me­re.« Og til­fø­jer: »Straf­ram­men er, som den er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.