Thor­ning på far­ten

BT - - SØNDAG -

Det før­ste hal­ve år som øver­ste chef for Red Bar­net In­ter­na­tio­nal har va­e­ret hek­tisk for Helle Thor­ningS­ch­midt. Hun har be­søgt en stri­be af lo­ka­le pro­jek­ter i Afri­ka, Asi­en, Mel­le­mø­sten og på det nor­da­me­ri­kan­ske kon­ti­nent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.