Giv din brownie julesmag

Ju­le­må­ne­den er fuld af sø­de klas­si­ke­re som klej­ner og hon­ning­hjer­ter. Men hvor­for ik­ke op­fin­de nye fa­vo­rit­ter? BTs des­sert­kok har ud­vik­let en nem og la­ek­ker brownie, der sma­ger af jul

BT - - SØNDAG - Li­ne Fel­holt | plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Cho­ko­la­derig og fud­gy brownie med styk­ker af hvid cho­ko­la­de, aro­ma­ti­ske kir­se­ba­er og ik­ke mindst en hyg­ge­lig smag af ka­nel. Ly­der det ik­ke som en ka­ge, der snildt kan kan­di­de­re til en ny de­cem­ber­tra­di­tion? »Jeg el­sker al­le ju­le­klas­si­ker­ne, men jeg hol­der og­så me­get af at kre­e­re nye, sø­de ju­lesa­ger. Brownie er en van­vit­tig la­ek­ker ka­ge i sig selv – og bli­ver ba­re end­nu me­re hyg­ge­lig med julesmag,« ly­der det fra An­ne Moltke Da­hl, BTs nye des­sert­kok.

Bed­re kendt un­der blog­ger­nav­net An­ne au Cho­co­lat er det ik­ke over­ra­sken­de, at hun net­op par­rer cho­ko­la­de­ka­gen over dem al­le – brow­ni­en – med ju­les­ma­ge som ka­nel og kir­se­ba­er.

»Den kry­dre­de ka­nel kla­e­der den in­ten­se cho­ko­la­de i brow­ni­en og er med til at af­run­de sma­gen helt per­fekt. Kir­se­ba­er­re­ne gi­ver ju­le­brow­ni­en end­nu me­re saf­tig­hed, en dej­lig aro­ma­tisk smag af kir­se­ba­er og lidt sejt at tyg­ge i,« for­kla­rer hun.

»Og så py­n­ter de så fint på ka­gens top,« til­fø­jer hun. Kir­se­ba­er­re­ne, som ind­går i ju­le­brow- ni­en, er Ama­re­na-kir­se­ba­er, der er ek­stra aro­ma­ti­ske ita­li­en­ske des­sert­kir­se­ba­er, som lig­ger i kir­se­ba­er­sirup.

Kir­se­ba­er­re­ne har en fast og frisk kon­si­stens til trods for, at de lig­ger i sirup. Bru­ges of­te og­så i pan­de­ka­ger og i ju­le­må­ne­den på risa­la­man- de.

»Hjem­me hos os har, vi al­tid Ama­re­na-kir­se­ba­er i kø­le­ska­bet. De er skøn­ne ba­re med en kug­le va­nil­jeis,« ly­der for­sla­get fra An­ne Moltke Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.