Så­dan kom­bi­ne­rer du frugt, kryd­de­ri­er og cho­ko­la­de

BT - - SØNDAG -

Mørk cho­ko­la­de: Den in­ten­se mør­ke cho­ko­la­de er god sam­men med kryd­de­ri­er som ka­nel, kar­de­mom­me, va­nil­je og kaf­fe. Og frug­ter som pa­e­re, blom­me og ap­pels­in samt stort set al­le slags nød­der.

Ma­el­ke­cho­ko­la­de: Den sø­de ma­el­ke­cho­ko­la­de pas­ser godt sam­men med fri­ske ba­er og syr­li­ge frug­ter som f.eks. pas­sions­frugt og hav­torn. Chi­li, in­ge­fa­er og ka­ra­mel samt la­krids pas­ser og­så godt sam­men med ma­el­ke­cho­ko­la­de. Hvid cho­ko­la­de: Den sø­de, hvi­de cho­ko­la­de pas­ser godt sam­men med syr­li­ge frug­ter og ba­er, så­som li­me, ci­tron, hin­d­ba­er, stik­kel­s­ba­er og ribs. Der­u­d­over er hvid cho­ko­la­de og la­krids al­tid et sik­kert mak­ker­par – og kaf­fe pas­ser og­så godt sam­men med den va­nil­je­sø­de hvi­de cho­ko­la­de.

Blond cho­ko­la­de: En ny ty­pe cho­ko­la­de, la­vet af ka­ra­mel­li­se­ret hvid cho­ko­la­de. Fås fra Val­r­ho­na un­der nav­net Dul­cey og fra Sum­mer­bird un­der nav­net Am­ber. Pas­ser godt sam­men med sten­frug­ter som abri­kos, nekta­rin og blom­mer og ba­er som hin­d­ba­er, brom­ba­er og blå­ba­er samt kryd­de­ri­er som va­nil­je og la­krids ek­sem­pel­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.