I KØK­KE­NET I DAG: An­ne Moltke Da­hl, cho­ko­la­de­blog­ger

BT - - SØNDAG -

Cho­co­ho­lic. Så­dan be­skri­ver An­ne Moltke Da­hl sig selv. Bed­re kendt som An­ne au Cho­co­lat – nav­net på hen­des po­pu­la­e­re blog. Den skab­te hun i 2009 for at de­le sin li­den­skab for god cho­ko­la­de gen­nem blo­gind­la­eg, des­ser­tog ka­ge­op­skrif­ter med én gen­nem­gå­en­de in­gre­di­ens, nem­lig cho­ko­la­de. I 2014 ud­gav hun ko­ge­bo­gen ’Lyk­ken er cho­ko­la­de’ og året ef­ter op­føl­ge­ren ’Lyk­ken er is’. Følg An­ne på In­s­ta­gram @an­ne­au­cho­co­lat og på blog­gen an­ne­au­cho­co­lat.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.