Ud af en­som­he­den

BT - - NYHEDER -

Nu er Li­be­ral Al­li­an­ce in­de i ma­skin­rum­met, hvor vi er med til at på­vir­ke 1.000 mil­li­ar­der. Så be­hø­ver man ik­ke la­en­ge­re at le­ge med de ord om det ul­ti­ma­ti­ve

I det 86 si­der lange re­ge­rings­grund­lag står der: »Fa­er­re skal be­ta­le top­skat. Re­ge­rin­gen øn­sker at re­du­ce­re mar­gi­nalskat­ten, og at top­skat­ten skal spil­le en langt min­dre rol­le end i dag, for­di den ko­ster va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se. Re­ge­rin­gen vil til brug for for­hand­lin­ger­ne om ’Jo­bRe­form II’ frem­la­eg­ge for­slag, der mar­kant mind­sker an­tal­let af dan­ske­re, der be­ta­ler top­skat.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.