Mand fun­det død ved gym­na­si­um

BT - - NYHEDER -

En ung mand blev i går for­mid­dag fun­det død ved Na­e­rum Gym­na­si­um.

Han blev fun­det af en til­fa­el­digt for­bi­pas­se­ren­de.

»Som jeg for­står det, er det et sted, hvor det er po­pu­la­ert at sky­de gen­vej,« for­kla­re­de vagt­chef Pal­le Jør­gen­sen fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

Som al­tid når per­so­ner bli­ver fun­det dø­de un­der ukla­re om­sta­en­dig­he­der, be­hand­ler po­li­ti­et døds­fal­det som mista­en­ke­ligt. Det vil si­ge, at man ar­bej­der, som om der er be­gå­et en for­bry­del­se, så man ik­ke slet­ter even­tu­el­le spor.

Vagt­che­fen un­der­stre­ger dog, at in­tet ty­der på, at den un­ge mand skul­le va­e­re of­fer for en for­bry­del­se.

»Han bli­ver fun­det sid­den­de uden­for uden over­tøj på, og vi me­ner umid­del­bart, at han er død af kul­de. Men der bli­ver holdt lig­syn i dag, så dødsår­sa­gen kan fast­slås,« sag­de Pal­le Jør­gen­sen i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.