Uni­ted snub­le­de igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Di­af­ra Sak­ho, der he­a­de­de ga­ester­ne for­an.

Ef­ter 20 mi­nut­ter re­van­che­re­de sven­ske­ren sig, da han ud­nyt­te­de en suk­ker­bold fra Paul Pog­ba, mens ga­ester­nes for­svar snor­k­sov. Fransk­man­den løf­te­de ge­ni­alt bol­den ind i West Hams felt, hvor sven­ske­ren med stor kraft he­a­de­de Uni­ted på 1-1.

Ibra­him­ovic var li­ge ved at kom­me til af­slut­ning igen kort ef­ter, da in­ten­si­te­ten var på sit hø­je­ste.

Spa­en­dings­ni­veau­et nå­e­de helt ud over ba­nen, og José Mourin­ho blev bort­vist fra det tek­ni­ske felt, da han fa­eg­te­de med ar­me­ne og spar­ke­de til en fla­ske i pro­test over, at Pog­ba fik et gult kort.

Trods mas­sivt pres lyk­ke­des det ik­ke for Man­che­ster Uni­ted at sco­re yder­li­ge­re i kam­pen. Og David de Gea måt­te end­da hi­ve en klas­se­red­ning ud af ae­r­met, da West Ham kom ta­et på i slut­fa­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.