Smed før­ste­plads i over­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var topop­gør i 1. di­vi­sion, da Vend­sy­s­sel FF tog imod FC Roskil­de.

Det op­gør lå ga­ester­ne til at vin­de ind­til over­ti­den, da Ti­a­go Leon­co med sin an­den scor­ing i kam­pen ud­lig­ne­de til 2-2 for Vend­sy­s­sel.

Der­med lyk­ke­des det ik­ke FC Roskil­de at snup­pe før­ste­plad­sen i 1. di­vi­sion, hvor en sejr vil­le ha­ve bragt klub­ben ale­ne på top­pen.

I ste­det må FC Roskil­de nø­jes med tred­je­plad­sen og 30 po­int, mens Ho­bro IK hol­der før­ste­plad­sen med et po­int me­re. Vend­sy­s­sel når og­så op på 31 po­int, men målscoren er dår­li­ge­re end Ho­bros.

Ho­bro vandt tors­dag 2-1 over Ski­ve ef­ter tre ne­der­lag i tra­ek for­in­den, og der­for top­per Ove Pe­der­sens trop­per.

Kø­ge og Fremad Ama­ger del­te med 0-0, og beg­ge klub­ber har 28 po­int li­ge ef­ter top­hol­de­ne.

0-0 blev og­så re­sul­ta­tet af FC Hels­in­gø­rs hjem­me­kamp mod Vej­le. FC Fre­de­ri­cia tab­te hjem­me 0-2 til Ny­kø­bing FC, mens bundop­gø­ret mel­lem Na­est­ved og AB end­te med en hjem­me­sejr til Na­est­ved på 2-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.