Ar­gen­ti­na er Da­vis Cup-me­stre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For før­ste gang i hi­sto­ri­en kan Ar­gen­ti­na bryste sig af Da­vis Cup-tit­len i ten­nis. Tri­um­fen kom i hus med sam­let 3-2 over Kro­a­tien i fi­na­len i Za­greb ef­ter et stort co­me­ba­ck af ar­gen­ti­ner­ne. I går var Kro­a­tien på klar vin­der­kurs med en fø­ring på 2-1 sam­let og 2-0 i sa­et i Ma­rin Ci­lic’ favør mod Ju­an Mar­tin del Po­tro, men der­fra gik det Ar­gen­ti­nas vej. Del Po­tro ud­lig­ne­de til 2-2 sam­men­lagt med en sejr i fem sa­et i ma­ra­ton­fo­re­stil­lin­gen på fem ti­mer, og ef­ter­føl­gen­de vandt Fe­de­ri­co Del­bo­nis den alt­af­gø­ren­de sing­le over den tårn­hø­je su­per­ser­ver Ivo Kar­lovic. Det var Ar­gen­ti­nas fem­te Da­vis Cup-fi­na­le, men alt­så før­ste gang at lan­det fik ha­en­der­ne på det enor­me tro­fae.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.