TEENAGE-

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Moise Ke­an, Ju­ven­tus

MOISE KE­AN ER

Em­re Mor, Borus­sia Dort­mund

DET ER IK­KE

Ma­nu­el Lo­ca­tel­li, AC Milan

SAM­MEN MED GIANLUIGI

Re­na­to San­ches, Bay­ern Mün­chen

MED SI­NE HUR­TI­GE

født i Ita­li­en, men har ivo­ri­an­ske fora­el­dre. Tirs­dag af­ten blev den un­ge an­gri­ber den før­ste no­gen­sin­de, der med en dåb­sat­test ef­ter årtu­sin­de­skif­tet de­bu­te­re­de i Cham­pions Le­ague. Det ske­te, da han blev ind­skif­tet i Ju­ven­tus’ ude­sejr over Se­vil­la. Sam­ti­dig blev han med si­ne 16 år og 267 da­ge den sjet­te yng­ste spil­ler no­gen­sin­de til at spil­le med i ver­dens fi­ne­ste klub­tur­ne­ring. 19. novem­ber fik han sin Se­rie A-de­but for Ju­ven­tus. Po­ten­ti­a­let er med an­dre ord enormt.

me­re end et halvt år si­den, at den dansk-tyr­ki­ske drib­ler Em­re Mor rend­te rundt i Farum og gjor­de sin hold­kam­me­ra­ter rundt­os­se­de på tra­e­nings­ba­nen. Si­den im­po­ne­re­de han for det tyr­ki­ske lands­hold (øv for Dan­mark!) un­der EM, in­den ty­ske Borus­sia Dort­mund stak klø­er­ne i 19-åri­ge Mor. I dag er han tyr­kisk lands­holds­fod­bolds mest ly­sen­de håb og en del af et spr­ud­len­de Dort­mund­mand­skab. Don­narum­ma bil­le­det på AC Milans opblom­string ef­ter man­ge sva­e­re år. 18-åri­ge Lo­ca­tel­li har ind­ta­get di­ri­gen­trol­len på Mila­no-klub­bens cen­tra­le ak­se og an­ses li­ge nu for at va­e­re et af ita­li­ensk fod­bolds mest ly­sen­de pro­te­ge­er. Lo­ca­tel­lis pra­e­sta­tio­ner i Milan­trøj­en har va­e­ret så over­be­vi­sen­de, at den nor­ma­le an­fø­rer Ric­car­do Mon­to­li­vo fle­re gan­ge er ble­vet of­ret til for­del for Lo­ca­tel­li, som om­gå­en­de er ble­vet en af til­ha­en­ger­nes fa­vo­rit­ter. Med god grund.

fød­der og subli­me spar­ke­tek­nik sik­re­de Re­na­to San­ches sig i ok­to­ber den pre­sti­ge­fyld­te ’Gol­den Boy’-ti­tel. En pris, der ud­de­les til Eu­ro­pas spil­ler un­der 21 år. San­ches er 19 år, men har al­le­re­de et EM-guld for Portu­gal på sit im­po­ne­ren­de cv, der og­så ta­el­ler en trans­fer på 260 mil­li­o­ner til den ty­ske mester­klub Bay­ern Mün­chen. Her har han end­nu ik­ke ero­bret sig en stam­plads un­der Car­lo An­ce­lot­ti, men med sin un­ge al­der har han ti­den med sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.