Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Vi er tre for­skel­li­ge par­ti­er og er ik­ke eni­ge om alt. Men vi er dre­vet af de sam­me am­bi­tio­ner på Dan­marks veg­ne. Dan­mark skal gå for­la­ens ind i frem­ti­den, og i dag ta­ger vi et stort skridt med et am­bi­tiøst re­ge­rings­grund­lag Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ved pra­e­sen­ta­tio­nen af det ny re­ge­rings­grund­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.