Tre op­skrif­ter fra Ras­mus Leck Fi­s­cher

BT - - NYHEDER -

Den nem­me

Sol­ba­er­snaps med va­nil­je: For­del 200 g fros­ne sol­ba­er, 2 spsk. rør­suk­ker og en va­nil­je­stang i fi­re styk­ker på en ba­ge­pla­de. Bag det i ov­nen, ind­til ba­er­rer­ne bli­ver lidt ryn­ke­de, og la­eg der­ef­ter he­le blan­din­gen ned i din Aal­borg Ba­sis. Lad det tra­ek­ke et par da­ge, si sol­ba­er­re­ne fra og pres lidt af saf­ten ud af ba­er­re­ne gen­nem si­en uden at ma­se dem. Nu har du en sol­ba­er­snaps med in­tens smag.

Den sjove

My­res­naps: Hvis du vil im­po­ne­re di­ne ga­e­ster til ju­le­froko­sten, skal du ser­ve­re en snaps med or­an­ge­my­rer. Oran­ge­my­ren er den mest ’kend­te’ my­re, der dril­ler i dit som­mer­hus og bor mel­lem fli­ser­ne. Saml en hånd­fuld my­rer (ca. 200 stk.), la­eg dem i fry­se­ren én dag og smid dem der­ef­ter ned i din Aal­borg Ba­sis. Du får det bed­ste re­sul­tat, hvis du la­der den tra­ek­ke i ca. to må­ne­der. Be­hold my­rer­ne i snap­sen, når du ser­ve­rer. De kan sag­tens spi­ses.

Den lang­som­me

Ege­tra­es­snaps: Du kan la­ve en rig­tig la­ek­ker snaps med ege­trae, men det kra­e­ver tid. Du skal bru­ge en hånd­fuld ege­tra­es­styk­ker, som du skal bra­en­de med en gas­bra­en­der for at få me­re smag ud. Tilsa­et eget r aes styk­ker­ne og 2 spsk. ka­ra­mel­lis­se­ret suk­ker til din Aal­borg Ba­sis. Lad den tra­ek­ke i et halvt år, og fug­le­ne vil syn­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.