Tre råd fra snap­se­kon­gen

BT - - NYHEDER -

1 Lad va­e­re med at ven­te til sid­ste øje­blik. Det be­gra­en­ser dig. Du kan sag­tens la­ve en hjem­mela­vet snaps på en uge, men stor smag ta­ger lang tid. Så ta­enk på din ju­les­naps al­le­re­de i for­å­ret. 2 Hvis du la­ver ba­er­snaps, skal du ik­ke va­e­re ban­ge for at sma­ge til med suk­ker. Man skal selv­føl­ge­lig ik­ke la­ve li­kør, men man må godt gi­ve de su­re ba­er­snap­se lidt suk­ker, så du får mak­si­mal smag ud af ba­e­re­ne. 3 Brug no­get or­dent­lig ba­sisal­ko­hol. La­eg­ger du ud med en dår­lig vod­ka, så har du sta­dig en dår­lig vod­ka bag­ef­ter – ba­re med smag. Det aen­drer sig ik­ke. Råva­rer­ne skal va­e­re i or­den fra be­gyn­del­sen. Aal­borg Ba­sis er gan­ske fin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.