Vester­gaards kamp-da­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­den kamp­da­gen KL. 9.00: Står op og får mor­gen­mad. KL. 15.00: Ta­ger ind på sta­dion, hvor tra­e­nin­gen be­gyn­der kl. 16. Det er ca. 24 ti­mer før kamp­start. Det ta­ger en ti­me til halvan­den. Her gen­nem­går spil­ler­ne og­så de­tal­jer om mod­stan­de­ren. 17.30: Hol­det kla­e­der om og kø­rer mod et ho­tel i Mön­cheng­lad­bach, hvor de al­tid hol­der til. Her ana­ly­se­rer de igen mod­stan­de­ren og spi­ser mad sam­men. 19.00: Sid­der ty­pisk og ser fre­dagskam­pen i Bun­des­liga­en sam­men med de an­dre. Det er lidt ke­de­ligt at sid­de ale­ne på et ho­telva­e­rel­se, me­ner Jan­nik Vester­gaard. 22.00: I seng På kamp­da­gen 8.00: Står op og spi­ser mor­gen­mad. 9.00: Går en tur og ny­der fri­ti­den. 10.00: Til tak­tik­mø­de, hvor hol­det gen­nem­går stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner og an­dre de­tal­jer om mod­stan­de­ren. 12.30: Frokost in­den kam­pen. En buf­fet, der be­står af pas­ta, ris el­ler kar­to­f­ler. 13.30: Sid­ste des­si­ner om kam­pen og starts­op­stil­ling of­fent­lig­gø­res. Sid­ste tak­tik­mø­de. 14.00: Kø­rer mod sta­dion og gør sig klar til kam­pen. 15.30: Kamp­start. (Sam­me pan­debånd hver gang, men ik­ke no­get re­li­gi­øst i det.) 17.30: Mø­des ef­ter kam­pen med ka­e­re­sten el­ler ven­ner i Play­ers Lo­un­ge. Kø­rer hjem til Düs­sel­dorf. Hun­den har va­e­ret ale­ne la­en­ge, så den skal luf­tes. Er of­te ud­mat­tet, men adre­na­li­nen kø­rer, så der slap­pes ba­re af. Nog­le gan­ge mø­des hol­det om af­te­nen til af­tens­mad el­ler en øl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.