DEN FAVORABLE

HUDDERSFIELD - WIGAN ENG­LAND CHAMPIONSHIP, KLOK­KEN 20:45 HUDDERSFIELD VIN­DER KAM­PE N

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 ,95

Huddersfield er gå­et lidt i stå ef­ter en flot start, men man har ba­re va­e­ret lidt uhel­di­ge og har egent­lig pra­este­ret for­nuf­tigt på det se­ne­ste. Her ga­el­der det et Wigan-hold, som umid­del­bart ik­ke har få­et ret me­get ud af ma­na­ger­skif­tet. Man spil­ler dår­li­ge­re end før, og har til den­ne kamp fle­re vig­ti­ge folk ude. Må­l­mand Adam Bog­dan er ble­vet ska­det, så man må ty til al­dren­de Jus­si Jää­skelai­nen på mål, mens yder­li­ge­re et par stam­spil­le­re er uden­for med ska­der, og med det in men­te er det sva­ert at se Wigan dril­le Huddersfield. Her prø­ves 1-tal­let. Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.