DEN SIK­RE

FC MIDTJYL­LAND - OB DAN­MARK SU­PER­LIGA­EN, KLOK­KEN 19:00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB holdt over­ra­sken­de nok Brønd­by fra at sco­re, men spe­ci­elt i an­den halv­leg var det me­re held end for­stand, at der ik­ke gik mål ind. Her har man oveni Mo­ha­med El Ma­kri­ni i ka­ran­ta­e­ne, og så er det sva­ert at se, at der ik­ke skal fal­de mål i den­ne kamp. Dels luk­ker OB nor­malt man­ge mål ind, når han ik­ke er med, og dels er FC Midtjyl­land nor­malt ret må­l­ri­ge, når de spil­ler hjem­me. De har så­le­des snit­tet 4,12 mål pr. hjem­me­kamp i den­ne sa­e­son, og de bør og­så kom­me med en of­fen­siv indstil­ling til kam­pen. Dagens sik­re spil bør va­e­re mindst tre mål i den­ne kamp. Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

1,75

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.