Er­bi­len

BT - - NY REGERING -

Man kun­ne ha­ve sagt, at kir­ken og det nor­di­ske kun­ne va­e­re gå­et sam­men i et mi­ni­ste­ri­um, og så kun­ne jeg ha­ve få­et det. Men nu bli­ver det noget an­det mi­ni­ster le­ver af. Og man skal va­e­re god til at mod­ta­ge hin­ts fra om­ver­de­nen. Man skal alt­så la­e­se de bre­ve, man mod­ta­ger. Og man kan rin­ge til mig på mo­bil­te­le­fo­nen. Det er min må­de at va­e­re mi­ni­ster på. I ta­et kon­takt med of­re­ne for vo­res po­li­tik og dem, der ny­der godt af den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.