Til­lyk­ke med de 117 år

BT - - NYHEDER -

HIP, HIP HURRA aeg samt en lil­le smu­le råt hak­ket kød.

I 1938 smed Em­ma Mor­a­no sin vol­de­li­ge mand på po­r­ten. Trods fle­re bej­le­re har li­vet som sing­le iføl­ge kvin­den selv og­så haft en stor ind­fly­del­se på hen­des us­and­syn­ligt lan­ge liv.

Hun ar­bej­de­de på fa­brik og som kok, ind­til hun gik på pen­sion som 75-årig – alt­så for 42 år si­den.

Tit­len som det ae­ld­ste men­ne­ske i ver­den over­tog hun ef­ter den ame­ri­kan­ske kvin­de Sus­an­nah Mus­hatt Jo­nes, som dø­de i fjor. Beg­ge kvin­der blev født i 1899.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.