Å auk­tion

BT - - NYHEDER -

al­vor­ligt psy­kisk syg om­kring 1900.

»Ma­rie Krøy­er var en me­get ta­lent­fuld kunst­ner, men hun stop­pe­de, in­den hun fik lov til at ud­vik­le sig, så hun var ik­ke en fuld­mo­den kunst­ner,« si­ger Julie Arend­se Voss. Na­tu­ren og hu­set Der er isa­er et ma­le­ri fra sam­lin­gen, som har stor in­ter­es­se. Ma­rie Krøy­er har la­vet et så­kaldt fril­uftsva­erk, hvor hun har sid­det ude i na­tu­ren og ma­let et hus.

»Det er et ret vel­lyk­ket va­erk, som vi tror, der vil va­e­re stor ef­ter­spørgsel ef­ter,« si­ger Julie Arend­se Voss.

Ska­gens­ma­ler­nes kunst var isa­er na­tur­li­ge bil­le­der, som bil­le­der af na­tu­ren og af al­min­de­li­ge dag­lig­dags gø­re­mål. Ska­gens­ma­ler­ne er for­trins­vis kendt for at ha­ve ma­let bil­le­der af fi­sker­nes hår­de og far­li­ge liv. Nog­le af de mest kend­te ska­gens­ma­le­re er Ma­rie og P.S. Krøy­er, Hol­ger Dra­ch­mann, Laurits Tuxen og ae­g­te­par­ret Mi­cha­el og An­na An­cher. Land­skab med rød­kal­ket gård:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.