Mel B ud­lover stor du­sør: Fang ty­ven

BT - - TV/RADIO -

Den tid­li­ge­re Spi­ce Girl Mela­nie Brown gjor­de sig lør­dag en ube­ha­ge­lig op­da­gel­se, og nu be­der hun si­ne fans om hja­elp.

I lø­bet af nat­ten smadre­de en mand ru­den på san­ge­rens bil, der stod par­ke­ret uden for hjem­met i Be­ver­ly Hills, og han løb ef­ter­føl­gen­de med to fyld­te kuf­fer­ter.

Det har nu få­et 41-åri­ge Mel B til at ud­love en du­sør på 5.000 dol­lar til den, der hja­el­per hen­de med at fan­ge ty­ven. På det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram har hun delt nat­tens over­våg­nings­vi­deo, og hun op­for­drer si­ne føl­ge­re til at hja­el­pe med at fin­de ud af, hvem ty­ven er.

»Jeg er li­geg­lad med, hvem der er in­vol­ve­ret. Jeg vil ha­ve den­ne fyr fan­get,« skri­ver hun på bil­led­del­ings­me­di­et. San­ge­ren, der er bedst kendt som ’Scary Spi­ce’ fra pi­ge­grup­pen Spi­ce Girls, der hav­de sin stor­heds­tid i 1990er­ne, forta­el­ler i op­sla­get, at po­li­ti­et er på sa­gen.

»Men jeg har brug for je­res hja­elp nu,« skri­ver hun.

Mela­nie Brown har ef­ter sin ko­met­kar­ri­e­re i Spi­ce Girls va­e­ret dom­mer i en ra­ek­ke for­skel­li­ge ta­lent­pro­gram­mer, her­i­blandt den au­stral­ske og bri­ti­ske ud­ga­ve af X Fa­ctor. LØSNINGER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 1, Mel­lem: 26, Svaer: 125

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.