Pa­edo­fil­i­dømt eks-tra­e­ner ind­lagt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re fod­bold­tra­e­ner Bar­ry Ben­nell er på tred­je dag ind­lagt på ho­spi­ta­let, ef­ter at han fre­dag af­ten blev fun­det be­vidst­løs i en park i Ste­ve­na­ge nord­vest for Lon­don. Det skri­ver The Gu­ar­di­an.

Ben­nell er cen­trum i en sag om over­greb mod børn i fle­re for­skel­li­ge fod­bold­klub­ber, som i dis­se uger har få­et mas­siv om­ta­le i de en­gel­ske me­di­er.

Hvad der er til­stødt Bar­ry Ben­nell, er uklart. Po­li­ti­et op­ly­ser, at Ben­nell blev ind­lagt, for­di man fryg­te­de for hans hel­bred.

Bar­ry Ben­nell, som i en lang år­ra­ek­ke ar­bej­de­de som fod­bold­tra­e­ner for un­ge ta­len­ter i Crewe, Sto­ke og Man­che­ster Ci­ty, har fle­re fa­engsels­dom­me for pa­edo­fi­li bag sig.

I de se­ne­ste uger har fle­re tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re for­talt, hvor­dan de blev ud­sat for over­greb fra Ben­nell i 1970er­ne og fre­m­ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.