DEN SIKRE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med blot ot­te runder til­ba­ge af grund­spil­let i Su­per­liga­en, be­gyn­der det og­så at sner­pe til om, hvem der skal med i slut­spil­let.

Iføl­ge book­ma­ker­ne er det stort set sik­kert, at FC Kø­ben­havn, Brønd­by, FC Midtjyl­land og Ran­ders lø­ber med de fi­re før­ste plad­ser, men der­ef­ter ser det ret åbent ud.

Søn­derjy­ske er lige nu gan­ske klar fa­vo­rit til den ene plads med od­ds på 1,45 på at kom­me i top seks, mens det så teg­ner me­re åbent om hvem der lø­ber med den sid­ste plads i slut­spil­let.

Lige nu har Lyng­by i fø­rer­po­si­tion til at ta­ge plad­sen med od­ds 1,80 på, at det sker, mens Hor­sens med od­ds 2,80 be­trag­tes som bed­ste bud på at sny­de en af de to oven­na­evn­te klub­ber. Ef­ter sej­re i we­e­ken­den, er od­ds på AaB fal­det til 3,50, mens der er fi­re gan­ge pen­ge­ne på slut­spil til FCN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.