1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by kom­mer til den­ne kamp med ne­der­lag i de to fo­re­gå­en­de kam­pe, men i hvert fald mod Hor­sens var det ret vildt, at de end­te som ta­be­re af den kamp. Nu ga­el­der det så et AGF-hold, der ka­em­per med sta­bi­li­te­ten, og det er sva­ert at se, at Lyng­by skal va­e­re så un­der­tip­pe­de. AGF skal ro­ses for at sco­re fem gan­ge mod Hor­sens og at de har et gan­ske højt top­ni­veau, men hol­dets bund­ni­veau er sta­dig for lavt, og Lyng­by har i hvert fald fle­re spil­le­re, der kan gø­re ondt på AGF i om­stil­lings­spil­let. Alt an­det lige bør der va­e­re fin va­er­di i Lyng­by-po­int i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.