2,33

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jür­gen Kl­opp har tid­li­ge­re meldt ud, at Li­ver­pool går ef­ter det­te tro­fae, men spørgs­må­let er, om den ty­ske ma­na­ger nu re­vur­de­rer si­tu­a­tio­nen. Phi­lip­pe Cou­tin­ho er helt sik­kert ude med en ska­de, li­ge­som Ro­ber­to Fir­mi­no for­ment­lig og­så er det, og med tan­ke på Li­ver­pools pla­ce­ring i top­pen af Pre­mi­er Le­ague, må den­ne kamp trods alt kom­me i an­den ra­ek­ke. Le­eds har gjort det flot i Cham­pions­hip i den­ne sa­e­son, og de for­ven­tes at kom­me med alt hvad de har, da det i sa­gens na­tur er en me­get stor kamp for Le­eds. Spil på, at ga­ester­ne maks. ta­ber med ét mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.