1 , 9 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn er en klas­se over al­le de an­dre i Su­per­liga­en, men der­for be­hø­ver det­te nu ik­ke bli­ve no­gen nem kamp. Erik Jo­hans­son og Tho­mas Dela­ney er ude med ka­ran­ta­e­ne, mens Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us er ska­de­de, og der­med mang­ler me­stre­ne nu fle­re af de stør­re pro­fi­ler. Ove­ni kom­mer kam­pen midt i et me­get hårdt pro­gram, og med topkamp mod Ran­ders lør­dag kun­ne det­te godt bli­ve kam­pen, hvor yder­li­ge­re et par spil­le­re bli­ver spa­ret. Vi­borg har gjort det godt mod FCK på det se­ne­ste, og kan og­så gø­re det igen i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.